Архива

КОНГРЕСИ АНАТОМСКОГ ДРУШТВА

1. Конгрес удружења анатома Југославије, Загреб 1957
2. Конгрес удружења анатома Југославије, Љубљана 1958
3. Конгрес удружења анатома Југославије, Сарајево 1959
4. Конгрес удружења анатома Југославије, Скопље 1960
5. Конгрес удружења анатома Југославије, Београд 1961
6. Конгрес удружења анатома Југославије, Ријека 1962
7. Конгрес удружења анатома Југославије, Загреб 1963
8. Конгрес удружења анатома Југославије, Блед 1964
9. Конгрес удружења анатома Југославије, Ниш 1965
10. Конгрес удружења анатома Југославије, Сарајево 1966
11. Конгрес удружења анатома Југославије у заједници са 26. Конгресом анатома Италије у Ђенови 1967
12. Конгрес удружења анатома Југославије, Нови Сад 1968
13. Конгрес удружења анатома Југославије, Охрид 1969
14. Конгрес удружења анатома Југославије, Београд 1971
15. Конгрес удружења анатома Југославије, Ријека 1973
16. Конгрес удружења анатома Југославије, Порторож 1975
17. Конгрес удружења анатома Југославије, Дубровник 1977
18. Конгрес удружења анатома Југославије, Ниш 1980
19. Конгрес удружења анатома Југославије, Приштина 1982
20. Конгрес Савеза Друштава анатома Југославије, Нови Сад 1985
21. Конгрес Савеза Друштава анатома Југославије, Тузла 1988
22. Конгрес Савеза Друштава анатома Југославије, Опатија 1990
23. Конгрес Друштва анатома Југославије, Београд 1994
24. Конгрес Друштва анатома Југославије, Нови Сад 1996
25. Конгрес Друштва анатома Југославије, Ниш 1998
26. Конгрес Друштва анатома Југославије, Херцег Нови 2001
27. Конгрес Друштва анатома Југославије, Београд 2003
28. Конгрес Друштва анатома Југославије, односно Први конгрес Српског анатомског друштва Србије, Нови Сад 2006