Приступница

Молимо вас, попуните поља на форми испод и кликните на Пошаљи.
Црвена поља су обавезна.

УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ

Чланарину у Српском анатомском друштву за 2014. годину у износу од 1000,00 динара за наставнике и 500 динара за асистенте и сараднике можете уплатити у корист жиро рачуна:

Војвођанска банка
355-0000001028385-58
Српско анатомско друштво Србије
ПИБ: 102373076

Основни лични подаци
Име
Презиме
Звање Редовни професор
Ванредни професор
Доцент
Асистент са докторатом
Асистент са магистратуром
Асистент приправник
Научни сарадник
Сарадник у настави
Ништа од наведеног
Специјализација
Подаци о институцији
Институција
Адреса
Град
Поштански број
Држава
Телефонски број
Факс
Е-пошта
Област истраживања
Остали лични подаци (остају само у евиденцији САД)
Адреса
Телефонски број
Мобилни телефон
Факс
Е-пошта